Бұқаралық келісімшарт

 • 1. shop.beeline.kz интернет-ресурсын (бұдан әрі - интернет-ресурс) қолдану шарттары мен тәртібі бұл Бұқаралық келісімшартта (бұдан әрі - Бұқаралық келісімшарт) регламенттеледі.
 • 2. Интернет-ресурсың қолданушысы интернет-ресурсқа кірген жеке немесе заңды тұлға болып табылады (бұдан әрі - Қолданушы).
 • 3. Қолданушының интернет-ресурсты қолдануы оның бұқаралық келісімшартпен толыққанды келісетіндігін растайды.
 • 4. Интернет-ресурс Қолданушыға Сатушылар (бұдан әрі - Сатушылар) сатуға ұсынған тауарды (бұдан әрі - Тауар) Сатушыдан алынған тауар туралы ақпаратты (бағасы, сиапттамасы, суреті, сатушы туралы және т.б.) қолданушы үшін техникалық шешімдермен ыңғайлы түрде ұсыну арқылы іздеу, қарау және таңдау электронды қызметін көрсетеді.
 • 5. «Кар-Тел» ЖШС (бұдан әрі -Оператор) Тауардың сатушысы емес. Тауар туралы және Сатушыдан Тауарды таңдау және сатып алуға қатысты ақпарат тек ақпарат беру мақсатында берілген және бұқаралық сату ұсынысы емес. Тапсырысты рәсімдеу, офертасы, акцепті, сатып алу, жеткізу, сапасы мен саны, Тауар құны, сатып алу-сату шартын немесе басқа келісімдерді жасау және орындау Сатушы мен сатып алушы арасында Оператордың қатысуынсыз орындалады.
 • 6. Интернет-ресурста келісімдер офертасы мен акцепттері, ақылы транзакциялар жүргізілмейді.
 • 7. Оператор Интернет-ресурсты қолданған Сатып алушының, Сатушының немесе басқа да үшінші тұлғалардың шығындарына, іс-әрекеттері мен шешімдеріне, оларға келтірілген зияндарына жауап бермейді.
 • 8. Оператор Қолданушыға Сатушының сайтына өту барысында келтірілен зиянына, сонымен қатар, Интернет-ресурста болып жатқан профилактикалық, техникалық жұмыстар, функциялардың өзгертілулері, сайтпен қатынасу мүмкіндігінің болмауына жауап бермейді.
 • 9. Қолданушы Интернет-ресурсқа сертификатталмаған құрылғы мен бағдарламалық жасақтама қолдану нәтижесінде зиян келтіргені үшін жауап береді.
 • 10. Оператор Интернет-ресурста орналастырылған кез-келген ақпаратты алдын-ала ескертусіз өзгерте алады. Сондай-ақ, Тауар туралы ақпарат Сатушыдан алынады, Оператор берілген ақпараттың мазмұны мен дұрыстыған жауап бермейді.
 • 11. Оператор бұл Бұқаралық келісімшарттағы кез-келген ақпаратты алдын-ала ескертусіз өзгерте алады.
 • 12. Интернет-ресурста орналасқан кез-келген Тауар белгісі, фирмалық атаулар және тауарға қатысты интелектуалы меншік объектілерге сай шағымдар Сатушыға жеткізілуі тиіс.